Schulpartnerschaften
Opole
Rheinland-Pfalz
eTwinning
Wörterbuch
Tipps & Hilfen
Impressum
Allgemein:
Startseite

Opole - Rheinland-Pfalz

Lebendige Partnerschaft - Zwawe partnerstwo

Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Oppeln wurde 1996 auf dem Hambacher Schloss begründet. Viele intensive wirtschaftliche, politische und kulturelle Kontakte sind nach über 10 Jahren zustande gekommen.
Seit 2003 ist Rheinland-Pfalz und Oppeln Teil des "4er Netzwerks der Regionalpartner" und somit Teil einer europäischen Regionalpartnerschaft. Zum 4er Netzwerk gehört außer Oppeln und Rheinland-Pfalz die Region Burgund in Frankreich und Mittelböhmen in der Tschechischen Republik. Neben der wirtschaftlichen und ökologischen Kooperation ist die Bildung und Kultur ein fester Bestandteil dieser Partnerschaft. Weitere Informationen zum 4er-Netzwerk finden Sie unter diesem Link.

Diese kleine Homepage soll die Partnerschaft zwischen der Wojewodschaft Oppeln und Rheinland-Pfalz fördern und unterstützen.
Insbesondere soll die Zusammenarbeit im kulturellen und pädagogischen Bereich vorgestellt und vermittelt werden.Zwawe partnerstwo

W 1996 roku na zamku Habacher zostało zawiązane partnerstwo między Nadrenią Palatynią a Opolem. Przez 10 lat powstało wiele intensywnych kontaktów-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Od 2003 roku Nadrenia-Palatynia i Opole są 4-tą częcią sieci partnerstwa regionalnego, a więc częsią europejskiego partnerstwa regionalnego. Do sieci tej należą oprócz Opola i Nadrenii Palatyni, Burgundia we Francji i Srodkowe Czechy.

Obok gospodarczej i ekologicznej kooperacji, stałą część stanowią kształcenie i kultura. Dalsze informacje znajdą Państwo na tej stronie.
Ta strona internetowa proteguje i wspomaga partnerstwo między woj. Oposkim i Nadrenią Palatynią. Szególny nacisk kładzie na pośrednictwie w kierunku pracy pedagogicznej i kulturalnej.